Ջերմոց

«Ռոզ Ֆիլդ» ՍՊԸ ջերմոցային տնտեսության գազիֆիկացում

«Ռոզ Ֆիլդ» ՍՊԸ ջերմոցային տնտեսության գազիֆիկացում Նախագծային աշխատանքներն իրականացնելու համար կատարվել է գազաբաշխիչ ցանցի ուսումնասիրություն և տեղանքի հետազոտումներ: Կատարվել է միջին ճնշման գազատարների ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկ, համապատասխան որի նախատեսվել է. Միջին ճնշման գազատարների տեղադրում՝ վերգետնյա եղանակով h=1.0÷4.0մ հենասյուների վրա պողպատե ԳՕՍՏ 10704-91 խողովակներից։ Միջին ճնշման գազատարի տեղադրում՝ ստորգետնյա եղանակով “PAM” տիպի ամրանավորված մածիկային ժապավենով խողովակներից,  …

«Ռոզ Ֆիլդ» ՍՊԸ ջերմոցային տնտեսության գազիֆիկացում Read More »