Projectum: Ժամանակակից Նախագծային և Շինարարական Կազմակերպություն

Գազ

Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի գազիֆիկացում

Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի գազիֆիկացում Նախագծային աշխատանքներն իրականացնելու համար կատարվել է գազաբաշխիչ ցանցի ուսումնասիրություն և տեղանքի հետազոտումներ: Կատարվել է ցածր և միջին ճնշման գազատարների ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկ, համապատասխան որի նախատեսվել է. Գազահաշվիչների տեղադրում ԳԿՉԿ-ների տեղադրում Բնակելի շենքերի գազիֆիկացում Ցածր և միջին ճնշման գազատարների տեղադրում՝ վերգետնյա եղանակով ԳՕՍՏ 10704-91 խողովակներից։ Ցածր և միջին ճնշման  գազատարների տեղադրում՝ […]

Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի գազիֆիկացում Read More »

Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքի գազիֆիկացում

Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքի գազիֆիկացում Նախագծային աշխատանքներն իրականացնելու համար կատարվել է գազաբաշխիչ ցանցի ուսումնասիրություն և տեղանքի հետազոտումներ: Կատարվել է ցածր և միջին ճնշման գազատարների ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկ, համապատասխան որի նախատեսվել է. Գազահաշվիչների տեղադրում ԳԿՉԿ-ների տեղադրում Բնակելի շենքերի գազիֆիկացում Ցածր և միջին ճնշման գազատարների տեղադրում՝ վերգետնյա եղանակով ԳՕՍՏ 10704-91 խողովակներից։ Ցածր և միջին ճնշման  գազատարների տեղադրում՝

Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքի գազիֆիկացում Read More »

Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղի գազիֆիկացում

Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղի գազիֆիկացում Նախագծային աշխատանքներն իրականացնելու համար կատարվել է գազաբաշխիչ ցանցի ուսումնասիրություն և տեղանքի հետազոտումներ: Կատարվել է ցածր և միջին ճնշման գազատարների ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկ, համապատասխան որի նախատեսվել է. Գազահաշվիչների տեղադրում ԳԿՉԿ-ների տեղադրում Բնակելի շենքերի գազիֆիկացում Ցածր և միջին ճնշման գազատարների տեղադրում՝ վերգետնյա եղանակով ԳՕՍՏ 10704-91 խողովակներից։ Ցածր և միջին ճնշման  գազատարների տեղադրում՝

Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղի գազիֆիկացում Read More »

«Դվին» հյուրանոցային համալիրի գազիֆիկացում

«Դվին» հյուրանոցային համալիրի գազիֆիկացում Նախագծային աշխատանքներն իրականացնելու համար կատարվել է գազաբաշխիչ ցանցի ուսումնասիրություն և տեղանքի հետազոտումներ: Կատարվել է ցածր և միջին ճնշման գազատարների ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկ, համապատասխան որի նախատեսվել է. Գազահաշվիչի տեղադրում Հյուրանոցային համալիրի շենքի գազիֆիկացում Ցածր և միջին ճնշման գազատարների տեղադրում՝ վերգետնյա եղանակով ԳՕՍՏ 10704-91 խողովակներից։ Ցածր ճնշման գազատարների տեղադրում՝ ստորգետնյա եղանակով ԳՕՍՏ 10704-91

«Դվին» հյուրանոցային համալիրի գազիֆիկացում Read More »

Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության գազիֆիկացում

Գյումրի քաղաքի հյուսիսային մաքսատուն-վարչության գազիֆիկացում Նախագծային աշխատանքներն իրականացնելու համար կատարվել է գազաբաշխիչ ցանցի ուսումնասիրություն և տեղանքի հետազոտումներ: Կատարվել է ցածր և միջին ճնշման գազատարների ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկ, համապատասխան որի նախատեսվել է. Գազահաշվիչի տեղադրում ԳԿՉԿ-ի տեղադրում Մաքսատան վարչական և տնտեսական շենքերի գազիֆիկացում Ցածր և միջին ճնշման գազատարների տեղադրում՝ վերգետնյա եղանակով ԳՕՍՏ 10704-91 խողովակներից։ Ցածր ճնշման գազատարների

Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության գազիֆիկացում Read More »

Ջերմոց

«Ռոզ Ֆիլդ» ՍՊԸ ջերմոցային տնտեսության գազիֆիկացում

«Ռոզ Ֆիլդ» ՍՊԸ ջերմոցային տնտեսության գազիֆիկացում Նախագծային աշխատանքներն իրականացնելու համար կատարվել է գազաբաշխիչ ցանցի ուսումնասիրություն և տեղանքի հետազոտումներ: Կատարվել է միջին ճնշման գազատարների ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկ, համապատասխան որի նախատեսվել է. Միջին ճնշման գազատարների տեղադրում՝ վերգետնյա եղանակով h=1.0÷4.0մ հենասյուների վրա պողպատե ԳՕՍՏ 10704-91 խողովակներից։ Միջին ճնշման գազատարի տեղադրում՝ ստորգետնյա եղանակով “PAM” տիպի ամրանավորված մածիկային ժապավենով խողովակներից, 

«Ռոզ Ֆիլդ» ՍՊԸ ջերմոցային տնտեսության գազիֆիկացում Read More »