Projectum: Ժամանակակից Նախագծային և Շինարարական Կազմակերպություն

«ՊՐՈԵԿՏՈՒՄ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է նախագծային և շինարարական ծառայություններ, որոնք միտված են լուծելու ցանկացած բարդության ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքները։

Մենք առաջարկում ենք հետազոտական, նախագծային, փորձագիտական և շինարարական ​​ծառայություններ`  գազամատակարարման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, էլեկտրահաղորդման, ջեռուցման, օդափոխության, օդորակման, ներքին ինժեներական ցանցերի և համակարգերի ոլորտներում: Դիմելով մեզ Դուք նվազագույնի եք հասցնում ռիսկերը՝ խնայելով Ձեր ժամանակը և միջոցները։ 

Գազամատակարարման Համակարգերի նախագծային և շինարարական ծառայություններ

Գազատարների նախագծման և շինարարական ծառայություններ իրականացնելու համար կատարվում է գազաբաշխիչ ցանցի ուսումնասիրություն և տեղանքի հետազոտումներ: Գազամատակարարման համակարգերի նախագծերը մշակվում են համաձայն ՀՀ տարածքում գործող ՀՀՇՆ-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ համակարգեր» ՇՆՁ IV 12.101-04 «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների։

Ջրամատակարարման Համակարգերի նախագծային և շինարարական ծառայություններ

Ջրագծերի նախագծման և շինարարական ծառայություններ իրականացնելու համար կատարվում է ցանցի ուսումնասիրություն և տեղանքի հետազոտումներ: Ջրամատակարարման համակարգերի նախագծումն իրականացվում է ՍՆիՊ 2.04.02-84 «Ջրամատակարարում. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» շինարարական նորմեր և կանոներ փաստաթղթի պահանջներին համապատասխան:

Էլեկտրահաղորդման Գծերի նախագծում և կառուցում

Էլեկտրահաղորդման գծերի նախագծման և շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են ՀՀ կառավարության  պահանջներին և էլեկտրական ցանցերի անվտանգության գոտիների տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան: 

Ջեռուցման / Օդափոխության և Օդորակման Համակարգերի նախագծում և կառուցում

Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի նախագծման և շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են նորմատիվների և հրդեհային պաշտպանության պահանջների համաձայն:

Ջրահեռացման (Կոյուղու) Համակարգերի նախագծում և կառուցում

Ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգերի նախագծման և շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են համաձայն շինարարական նորմերի պահանջների՝ հաշվի առնելով խմելու ջրի ստացման
սանիտարահիգիենիկ անվտանգության, բնապահպանական և ռեսուրսախնայողության պահանջները:

Ներքին Ինժեներական Ցանցերի և Համակարգերի նախագծում և կառուցում

Ներքին ինժեներական ցանցերի և համակարգերի նախագծման և շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են համաձայն՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված նորմատիվների։ Նախքան աշխատանքների սկիզբը՝ կատարվում են ցանցերի ուսումնասիրություններ և տեղանքի հետազոտումներ:

Խորհրդատվության կարիք ունե՞ք՝ մենք կառաջարկենք լավագու ՛յն լուծումները։