Projectum: Ժամանակակից Նախագծային և Շինարարական Կազմակերպություն

«Դվին» հյուրանոցային համալիրի գազիֆիկացում

Նախագծային աշխատանքներն իրականացնելու համար կատարվել է գազաբաշխիչ ցանցի ուսումնասիրություն և տեղանքի հետազոտումներ:

Կատարվել է ցածր և միջին ճնշման գազատարների ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկ, համապատասխան որի նախատեսվել է.

  • Գազահաշվիչի տեղադրում
  • Հյուրանոցային համալիրի շենքի գազիֆիկացում
  • Ցածր և միջին ճնշման գազատարների տեղադրում՝ վերգետնյա եղանակով ԳՕՍՏ 10704-91 խողովակներից։
  • Ցածր ճնշման գազատարների տեղադրում՝ ստորգետնյա եղանակով ԳՕՍՏ 10704-91 խողովակներից
  • Ցածր և միջին ճնշման գազատարների տեղադրում՝ ստորգետնյա եղանակով պոլիէթիլենային ԳՕՍՏ  50838-95  SDR11 խողովակից
  • Վերգետնյա գազատարների կրկնակի յուղաներկում, արտաքին միջավայրի ազդեցությունից պաշտպանելու համար