Projectum: Ժամանակակից Նախագծային և Շինարարական Կազմակերպություն

Կատարված նախագծային և շինարարական աշխատանքներ

Այստեղ ներկայացված են «ՊՐՈԵԿՏՈՒՄ» ՍՊԸ-ի կողմից նախկինում կատարված նախագծային և շինարարական աշխատանքները:

Խորհրդատվության կարիք ունե՞ք՝ մենք կառաջարկենք լավագու ՛յն լուծումները։