Projectum: Ժամանակակից Նախագծային և Շինարարական Կազմակերպություն

«ՊՐՈԵԿՏՈՒՄ» ՍՊԸ-ն հանդիսանում է առաջատար նախագծային և շինարարական կազմակերպություն

Մենք աջակցում ենք ինժեներական օբյեկտների տեխնիկական պայմանների ստացումից մինչև այդ օբյեկտների շահագործման հանձնումը։

Մենք երաշխավորում ենք մեր կատարած բոլոր նախագծային և շինարարական աշխատանքների որակը։

Մեր մասնագետները ունենալով տասնյակ տարիների փորձ իրենց ուսերի ետևում պատրաստ են կատարել ցանկացած բարդության նախագծային և շինարարական աշխատանքներ, որոնք կհամապատասխանեն բոլոր նորմատիվներին և պահանջներին։ Մենք իրականացնում ենք հետազոտական, նախագծային, փորձագիտական և շինարարական ​​աշխատանքներ` գազամատակարարման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, էլեկտրահաղորդման, ջեռուցման, օդափոխության, օդորակման, ներքին ինժեներական ցանցերի և համակարգերի շինարարության ոլորտներում: Դիմելով մեզ Դուք նվազագույնի եք հասցնում ռիսկերը՝ խնայելով Ձեր ժամանակը և միջոցները։ 

Լավագույն լուծումները բոլոր ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներին

Էլեկտրահաղորդման Գծերի Նախագծում և Կառուցում

Ջրամատակարարման Համակարգերի Նախագծում և Կառուցում

Ջրահեռացման (Կոյուղու) Համակարգերի Նախագծում և Կառուցում

Ներքին Ինժեներական Ցանցերի և Համակարգերի Նախագծում և Կառուցում

Ջեռուցման / Օդափոխության և Օդորակման Համակարգերի Նախագծում և Կառուցում

Գազամատակարարման Համակարգերի Նախագծում և Կառուցում

«ՊՐՈԵԿՏՈՒՄ» ՍՊԸ-ն՝ հանդիսանալով առաջատար նախագծային և շինարարական կազմակերպություն, մշակում և հաջողությամբ համակարգում է ցանկացած բարդության նախագծեր: Մեր երկար տարիների փորձը թույլ է տալիս մշակել այնպիսի նախագծային լուծումներ, որոնցում ստորգետնյա ենթակառուցվածքների կառուցման ժամանակ հաշվի են առնվում բնապահպանական և տնտեսական ասպեկտները: Մեր հաճախորդները բարձր են գնահատում կատարված աշխատանքի որակը և ընկերության անձնակազմի պրոֆեսիոնալիզմը: